FlashSonar

Štampa

Razvijajući principe eholakacije, tehnike korištenja zvuka za lociranje objekata oko čovjeka i bolje kretanje slijepih, imali smo još jedan seminar na istu temu. Tom de Witte, belgijski Batman, radio je deset dana s našim učenicima i nastavnicima na opće zadovoljstvo.