PODRŠKA

Štampa

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu je ponudio slijedeću stručnu pomoć inkluzivnoj nastavi djece sa oštećenjima vida:

 

 

 

Ovim putem Vas želimo uputiti na saradnju sa Centrom ukoliko se u Vašoj školi obrazuju djeca sa oštećenjima vida.