Trening nastavnicima

Štampa

Da bismo radili bolje, treniramo i usavršavamo se. Imali smo u našoj školi nastavak programa za vizuelne procjene. U aprilu imamo novu sedmicu treninga s Visiom. Tema je primjena rezultata vidnog funkcioniranja u nastavi. Visio je kupio vrijednu opremu za vježbe vida koja već služi učenicima.