NASTAVA

Sekcije (dramsko- recitatorska, hor, orkestar, ekološka, geografska, historijska, sportska, literarno-novinarska, liga trezvenosti, informatička, životna škola, lutkarska, debatni klub, sekcija engleskog, njemačkog, matematička) imaju redovne aktivnosti najmanje jednom sedmično. 

 

Zajedno sa pojačanim radom na informatici ( programi za slijepe i slobovidne, rad i igra na računarima počinju od drugog osnovne, svaka učionica ima računar, brzi internet je dostupan na nekoliko lokacija), orijentacijom i mobilitetom, vježbama vida, korištenja pomagala, svakodnevnim vještinama, individualonim radom na učenju brajevog pisma, fizikalnom terapijom u edukativnom kabinetu koju rade i naši učenici u saradnji sa medicinskom ustanovom za fizikalnu terapiju, jahanjem, plivanjem, izlascima i drugim aktivnostima daju djeci malo prostora i vremen za besposlicu.

Traži

Najpopularniji članci


© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.