PODRŠKA

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu je ponudio slijedeću stručnu pomoć inkluzivnoj nastavi djece sa oštećenjima vida:

 

  • podršku stručnog kadra, izrada individualnih programa za djecu
  • oprema, prilagođavanje knjiga i tekstova
  • posjete i pomoć u školama i kućama radi što boljeg organiziranja radnog i životnog prostora (svjetlo, nagib stola, raspored sjedenja u razredu...)
  • razne rehabilitacione tretmane (vježbe što boljeg korištenja vida, brajevo opismenjavanje, korištenje specijaliziranih software-a, orijentaciju i mobilitet, pomoć u učenju i sl.)
  • upoznavanje nastavnika iz redovnih škola sa specifičnostima rada sa djecom sa oštećenjem vida u Centru.

 

 

Ovim putem Vas želimo uputiti na saradnju sa Centrom ukoliko se u Vašoj školi obrazuju djeca sa oštećenjima vida.

Traži

Najpopularniji članci


© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.