PROPISI

USTAV

 1. USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI

 1. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH – 2003
 2. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – 2017
 3. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – JULI 2019
 4. ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA BIH – 2017
 5. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS – 2015
 6. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH 39/14
 7. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KS 2020

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2004
 2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
 3. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE – SEKRETARI 18.02.2021.
 4. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
 5. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – FEBRUAR 2019
 6. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18
 7. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/17
 8. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 16/17
 9. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
 10. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 2/18
 11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/11
 12. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/16
 13. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 19/16
 14. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
 15. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 16. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA 12/00
 17. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 18. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KS 26/15
 19. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 35/17
 20. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17
 21. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23/18
 22. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
 23. PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 15/18
 24. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20
 25. PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA 29-1995
 26. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH 4-20 SA OBRASCIMA
 27. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3-20 SA OBRASCIMA
 28. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA BIH – 2012
 29. UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA KOJI SU DOŠLI IZ DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA U EMIS WEB SISTEM

 

ŠKOLSKI DOKUMENTI

 

1. PRAVILA CENTRA

2. PRAVILA CENTRA - IZMJENA I DOPUNA

3. ETIČKI KODEKS PONAŠANJA UČENIKA

4. PRAVILNIK O RADU

5. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

6. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

7. PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA I USLUGA

8. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

Traži

© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.