PROPISI

USTAV

 1. USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI

 1. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH – 2003
 2. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – 2017
 3. ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2017
 4. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2017
 5. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2019
 6. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2020
 7. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2021
 8. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – JULI 2019
 9. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU 2021
 10. ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA BIH – 2017
 11. IZMJNE ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH 2020
 12. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS – 2015
 13. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH 39/14
 14. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 2022
 15. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS SEPTEMBAR 2022
 16. ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA KS 2022

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2004
 2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
 3. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE – SEKRETARI 18.02.2021.
 4. IZMJENE PEDAGOŠKI STANDARDI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 2020
 5. IZMJENE PEDAGOŠKOG STANDARDA 2022
 6. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
 7. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – FEBRUAR 2019
 8. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA SNKS 2021
 9. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18
 10. PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAČENJU VREDOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 2020
 11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/17
 12. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 16/17
 13. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
 14. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 2/18
 15. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA EKSKURZIJA KOLE U PRIRODI 2022
 16. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
 17. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 18. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 
 19. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 2001
 20. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 2004
 21. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 22. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJEM RADNIKA SA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OS I SSS 2022
 23. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA 2022
 24. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA 2022
 25. PRAVILNICI O IZMJENAMA PRAVILNIKA S KRITJERIJIMA O PRIJEMU RADNIKA U ŠKOLAMA
 26. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17
 27. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23/18
 28. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
 29. PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 15/18
 30. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 2018
 31. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20
 32. PRAVILNIK  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE 2020
 33. PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA 29-1995
 34. PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH SNKS 2022
 35. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3-20 SA OBRASCIMA
 36. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA BIH – 2012
 37. UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA KOJI SU DOŠLI IZ DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA U EMIS WEB SISTEM
 38. PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 2018
 39. PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
 40. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE
 41. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE
 42. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA ANDRAGOSKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 2022

 

ŠKOLSKI DOKUMENTI

 

1. PRAVILA CENTRA

2. PRAVILA CENTRA - IZMJENA I DOPUNA

3. IZMJENE PRAVILA CENTRA

4. PRAVILNIK O RADU

5. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU

6. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

7. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

8. PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA I USLUGA

9. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

10. PRAVILNIK O INTERNOM PRIVALJIVANJU KORUPCIJE 

11. POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

Traži

© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.