USTAV

 1. USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI

 1. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH – 2003
 2. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – 2017
 3. ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2017
 4. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2017
 5. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2019
 6. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2020
 7. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2021
 8. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – JULI 2019
 9. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU 2021
 10. ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA BIH – 2017
 11. IZMJNE ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH 2020
 12. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS – 2015
 13. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH 39/14
 14. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 2022
 15. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS SEPTEMBAR 2022
 16. ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA KS 2022

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2004
 2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
 3. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE – SEKRETARI 18.02.2021.
 4. IZMJENE PEDAGOŠKI STANDARDI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 2020
 5. IZMJENE PEDAGOŠKOG STANDARDA 2022
 6. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
 7. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – FEBRUAR 2019
 8. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA SNKS 2021
 9. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18
 10. PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAČENJU VREDOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 2020
 11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/17
 12. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 16/17
 13. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
 14. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 2/18
 15. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA EKSKURZIJA KOLE U PRIRODI 2022
 16. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
 17. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 18. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 
 19. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 2001
 20. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 2004
 21. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 22. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJEM RADNIKA SA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OS I SSS 2022
 23. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA 2022
 24. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA 2022
 25. PRAVILNICI O IZMJENAMA PRAVILNIKA S KRITJERIJIMA O PRIJEMU RADNIKA U ŠKOLAMA
 26. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17
 27. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23/18
 28. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
 29. PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 15/18
 30. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 2018
 31. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20
 32. PRAVILNIK  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE 2020
 33. PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA 29-1995
 34. PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH SNKS 2022
 35. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3-20 SA OBRASCIMA
 36. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA BIH – 2012
 37. UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA KOJI SU DOŠLI IZ DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA U EMIS WEB SISTEM
 38. PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 2018
 39. PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
 40. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE
 41. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE
 42. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA ANDRAGOSKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 2022

 

ŠKOLSKI DOKUMENTI

 

1. PRAVILA CENTRA

2. PRAVILA CENTRA - IZMJENA I DOPUNA

3. IZMJENE PRAVILA CENTRA

4. PRAVILNIK O RADU

5. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU

6. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU

7. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

8. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

9. PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA I USLUGA

10. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

11. PRAVILNIK O INTERNOM PRIVALJIVANJU KORUPCIJE 

12. POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

13. DOPUNJENI PLAN INTEGRITETA CZSD

14. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA INTERGRITETA

Štamparija za knjige na brajevom pismu i drugi materijal na nastavu

Centar ima printere i drugu opremu za izradu brajevih knjiga i drugog materijala za slijepe i slabovidne. Za više informacija molimo vas kontaktirajte Dragana Kecmana na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. ili na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Traži

© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.